Oldenelerpark

Voorlopig ontwerp

Grasmat Uit het voorlopig ontwerp blijkt dat ter hoogte van het park de dijk is afgekeurd op de bekleding.Dit houdt in dat de bovenlaag zal worden afgegraven en vervangen door een kleilaag en een nieuwe grasmat. Piping Er is op veel plekken bij hoogwater een grote kans dat het kwelwater (grondwater) onder de dijk zand […]

Geen demping kolken, geen gronddepot

Als Belangengroep Oldenelerpark hebben wij IJsselwerken een reactie gegeven op het voorlopig ontwerp. Ervan uitgaande dat de dijkversterking een gegeven is, hebben we ons beperkt tot de schade die in het park wordt aangericht. Vooral de keuze van de locatie van het gronddepot en de werkterreinen voor opslag, baart ons grote zorgen. Onze ecoloog/bioloog spreekt […]

Ga naar de inhoud