Oldenelerpark

Als Belangengroep Oldenelerpark hebben wij IJsselwerken een reactie gegeven op het voorlopig ontwerp. Ervan uitgaande dat de dijkversterking een gegeven is, hebben we ons beperkt tot de schade die in het park wordt aangericht. Vooral de keuze van de locatie van het gronddepot en de werkterreinen voor opslag, baart ons grote zorgen. Onze ecoloog/bioloog spreekt van langdurige en blijvende schade

Een gronddepot in het park houdt in dat er gedurende lange tijd (twee jaar of langer) af en aan gereden gaat worden in het park, met grote en zware voertuigen. Wij zijn tegen een depot inclusief alle transportbewegingen in het park, omdat de schade veel te groot is. Het Engieterrein is een veel betere locatie. Daar ligt voorlopig genoeg braakliggend terrein waar je weinig kunt vernielen.

Klik op de witte plusjes om te zien wat er eventueel gaat gebeuren!

De beide kolken zijn aangewezen als locatie voor een werkterrein. Hiervoor vindt een grootschalige demping plaats van beide kolken. Volgens IJsselwerken is de natuur gemakkelijk te herstellen zodra de werkzaamheden gereed zijn.

Wij vragen ons af waarom juist op het meest kwetsbare gedeelte van het park een werkterrein is gepland. Deze twee juweeltjes, met een hoog natuurgehalte, moeten met rust worden gelaten!
Om te bereiken dat de schade aan het Oldenelerpark zoveel mogelijk wordt beperkt, willen wij breder inzetten. Wij hebben inmiddels contact gezocht met gemeenteraadsleden en natuur- en milieuorganisaties.
Verder willen wij de gemeente erop aanspreken geen toestemming te geven voor een gronddepot in het park en geen grootschalige demping van de twee kolken

Geschiedenis van de kolken

Ga naar de inhoud